น.ส เจนจิรา ทองหนุน ป่วยด้วยโรค SLE หรือ โรคพุ่มพวง เป็นเวลา 6 ปี หลังจากรับประทานเห็ดหลินจือได้ 99 วัน ก็ไปตรวจตามที่หมอนัดปรากฏว่าไม่เจออาการของ SLE อีกเลย

หลังจากรับประทานหลินจืออาการดีขึ้นเป็นปกติ ดังนี้
1. ภูมิคุ้มกันเป็นปกติ
2. หายจากการเป็นโรคไต
3. มวลกระดูกเพิ่มขึ้นเป็นปกติ
4. รอบเดือนมาเป็นปกติ
5. ก้อนเนื้อที่ท้องสลายหมด
6.รอยแตกลายค่อยๆจางลง
โดยการสร้างเซลล์ใหม่