Who Is GANO EXCEL

4000 YEARS A GO

เริ่มขึ้นมากกว่า 4000 ปี

หลินจือเป็นชื่อของเห็ดสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า กาโนเดอร์มา ลูซิดัม (Ganoderma Lucidum) และของอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกันคือ กาโนเดอร์มา ซูเก (Ganoderma Tsugae) กาโนเดอร์มา ลูซิดัมได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในแถบนี้มีการนำห็ดสายพันธุ์นี้มาใช้เป็นส่วนผสมของยาจีนมานานกว่า 4,000 ปีแล้ว จึงถือเป็นเห็ดสายพันธุ์แรก ๆ ที่มีการบันทึกไว้ว่ามีการนำมาใช้ปรุงยา.

1983 (พ.ศ. 2526)

ท่าน เลียว ซุน เส็ง

Mr.LEOW SOON SENG

การค้นคว้าเห็ดหลินจือของกาโน เอ็กเซล โดย ท่าน เลียว ซุน เส็ง เริ่มต้นจากความสนใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยไม้ และคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรต่างๆ ท่าน เลียว ซุน เส็ง จึงเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 1983 (พ.ศ. 2526) เพราะค้นพบว่า ประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศ (28 c-32 c) และมีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์หลินจือ มาก หลังจากทำการทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้พบว่า          หลินจือสายพันธุ์แดง (Ganoderma Lucidum) มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาสูงสุด และเมื่อเทียบหลินจือแดงที่มีมากกว่า 200 ชนิดนั้น มีเพียง 6 สายพันธุ์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติทางยาดีที่สุด ท่าน เลียว ซุน เส็ง จึงได้นำหลินจือทั้ง 6 สายพันธุ์ มาผลิตหลินจือรากและดอก 6 สายพันธ์ุ ของ กาโน เอ็กเซล ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามวิธีการ “ออร์แกนิค” โดยการใช้แกลบข้าวจ้าว แป้งขาวแดง และเปลือกต้นยางผสมกัน โดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือ ฮอร์โมนใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสมบัติทางยาจะไม่สูญหายไป แสงแดดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการควบคุมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด หลินจือจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับการเจริญเติบโต ก่อนทำการเก็บเกี่ยว

ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย การเพาะเลี้ยง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  ตลอดจนระบบการตลาด ทำให้ ท่านเลียว ซุน เส็ง มีความมั่นใจว่า กาโน เอ็กเซล จะต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอน

1995 (พ.ศ. 2538)

ท่าน สาเล็ม อัลนะห์ดี

Mr.SALEM ALNAHDI

กาโน เอ็กเซล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 หรือ พ.ศ. 2538 ที่รัฐเคดาห์ ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ติดกับชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายไปหลายประเทศทั่วโลก โดยผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมขายตรงของระบบการตลาดเครือข่าย ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนาโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง การผลิต คุณภาพสินค้า และการตลาด ที่บริการท่านด้วย สินค้าคุณภาพที่ดีหลากหลายชนิด อันปลอดภัยและน่าเชื่อถือควบคู่กับแผนการตลาดที่เอื้อประโยชน์อย่างแท้จริง โดยสร้างแผนธุรกิจระยะยาวตามทัศนะที่วางไว้อย่างมั่นคง และด้วยคำมั่นสัญญาและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ เราจะก้าวสู่การเป็นบริษัทขายตรงด้วยระบบการตลาดเครือข่ายที่ดีที่สุด และเราจะสรรสร้างแนวความคิดใหม่ๆต่อไปเพื่อให้ท่านได้แต่สิ่งที่ดีๆทั้งบริการและคุณภาพสินค้า

ด้วยเหตุนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่านเพื่อความสำเร็จนี้ เพื่อนำพา ให้เราทุกคนไปสู่เกียรติยศและชื่อเสียงที่สูงยิ่งขึ้น

กาโน เอ็กเซล มีวัตถุประสงค์ที่จะนำจรรยาบรรณทางธุรกิจไปปฏิบัติให้เกิดผล ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพล้ำเลิศที่จะสร้างเสริมสุขภาพ ความมั่งคั่ง ความสำเร็จและอิสรภาพทางการเงินให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโต

กาโน เอ็กเซลเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายในระดับแถวหน้าทั่วโลก และมุ่งที่จะมอบโอกาสทองแห่งสุขภาพและความมั่งคั่งให้ท่านอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมสุขภาพที่จะมีมูลค่านับหมื่นล้านในวันข้างหน้า กาโน เอ็กเซลจะทำความฝันให้กลายเป็นความจริง ด้วยการให้สิ่งตอบแทนจากแผนการตลาดที่หลักแหลม และการสนับสนุนทางธุรกิจอย่างเต็มที่

ท่านจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะสืบสานมรดกแห่งการเดินทางของเห็ดหลินจืออันมหัศจรรย์ร่วมกับกาโน เอ็กเซล บริษัทจะปรับปรุงและส่งมอบสรรพคุณที่ธรรมชาติสร้างให้แก่เห็ดกาโนเดอร์มา ลูซิดัมถึงบ้านท่านอย่างต่อเนื่อง นี่คือ “ของขวัญแห่งสรรพคุณของเห็ดหลินจือ” ที่จะมอบให้แก่ท่านเพื่อให้ก้าวเล็ก ๆ ของท่านได้ทั้งสุขภาพและความมั่งคั่งอย่างมหาศาล

ขอต้อนรับสู่ ครอบครัวกาโน ด้วยความขอบคุณที่ท่านให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับบริษัทกาโน เอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทธุรกิจระบบเครือข่ายที่มีความพร้อม มีปัจจัยรวมที่เอื้อต่อความสำเร็จ ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ตามโครงการร่วมมือทางการค้า โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมด้วยพลังบุญของมหาชนครอบครัว กาโน ไทย อันมีเจตนารมย์อย่างแรงกล้าที่จะ สร้างธุรกิจสากล บนรากฐานความเป็นไทย เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย วิถีไทย สังคมไทย สู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวท่านเอง และคนรอบข้างอันเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่า สอดคล้องกับสังคมในอนาคต เราห้ามไม่ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากแต่เราสร้างความพร้อมและปรับตัวเองให้เหมาะกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นความต้องการของผู้บริโภค จึงไม่ได้หยุดที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น หากยังมีความต้องการมากกว่านั้นเพื่อให้ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่า อยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีความสุข

การสร้างสมดุลชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงเป็นหัวใจสำคัญ ท่านและบริษัทฯจะร่วมกันทำงานนี้ โดยพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี นั่นคือการเป็นสมาชิกดำเนินธุรกิจ ที่ท่านจะได้รับความภาคภูมิใจความปลื้มปิติที่ได้แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่น และยังได้รับรายได้ตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวท่านเอง แต่จะพัฒนาบุคคลรอบข้างจำนวนมาก ที่มาจากพื้นฐานแตกต่างกัน การศึกษาไม่เท่ากัน ให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ ประสบความสำเร็จร่วมกันได้อย่างมีมิตรภาพ

ท่านจะได้รับการสนับสนุนสู่ความสำเร็จในธุรกิจหลากหลายรูปแบบอย่างเต็มที่จากบริษัทฯ และให้ท่านมั่นใจในความสำเร็จอย่างมั่นคงระยะยาวนี้ ด้วยวงจรแห่งความยั่งยืนของบริษัทฯคือผลิตเอง แปรรูปเอง จัดจำหน่ายเอง ที่มอบให้ชาวไทยได้เป็นเจ้าของร่วมกัน พร้อมกับสร้างสังคมให้น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์แก่ทุกครอบครัวไทย วิถีไทย สังคมไทย ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี
(นายสาเล็ม อัลนะห์ดี)
C.E.O.

ผู้บริหารกาโนเอ็กเซล ประเทศไทย

ท่าน เลียว ซุน เส็ง MR. LEOW SOON SENG
ท่าน เลียว ซุน เส็ง MR. LEOW SOON SENG President of Gano Excel International
คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี MR. SALEM ALNAHDI
คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี MR. SALEM ALNAHDI CEO Gano Excel Thailand

แบรนด์ของเรา