GANO EXCEL corporate video

Loading...

โปรโมชั่นท่องเที่ยวกับ กาโน เอ็กเซล

 ท่องเที่ยว ไต้หวัน กับ กาโน เอ็กเซล

ระยะเวลาทำโปรโมชั่น 

เริ่ม 3 มิถุนายน 2561 ถึง 2 เมษายน 2562

กาโน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

กาโนรักคุณ Welcome to GANO EXCEL THAILAND

จุดเริ่มต้นไขปริศนาความลี้ลับของราชาสมุนไพรหลินจือรากและดอก 6 สายพันธุ์ 

ตามภูมิปัญญาจีนโบราณ

          ท่านซินแส เลียว ซุน เส็ง ผู้ก่อตั้งกาโนเอ็กเซล เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง “ด้านการแพทย์แผนจีน” ที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษ ทั้งยังเป็นผู้พิสมัย และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรทุกชนิด โดยเฉพาะเห็ดหลินจือ กอรปกับมีความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลกล้วยไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อทราบว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถเพาะเลี้ยงหลินจือด้วยเนื้อเยื่อในโรงเพาะเลี้ยงได้ ท่านจึงเริ่มวิจัยค้นคว้าสายพันธุ์หลินจือที่มีสารออกฤทธิ์ทางยา และได้พบว่า หลินจือสายพันธุ์แดง (Ganoderma Lucidum) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 กว่าสายพันธุ์เท่านั้น ที่มีคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางยามากที่สุด ก็ได้เริ่มเพาะเลี้ยง วิจัยค้นคว้า สายพันธุ์หลินจือ เมื่อปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)

จากผลการวิจัย ค้นพบว่า หลินจือสายพันธุ์แดง หลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายลักษณะ มีคุณสมบัติทางยาเฉพาะโรคที่ต่างกัน และจากการนำเนื้อเยื่อมาเพาะเลี้ยง ผสมพันธุ์กันจนได้หลินจือชั้นยอด 6 สายพันธุ์ ที่ผ่านขั้นตอนการแปรรูปด้วย เทคโนโลยีทันสมัย และกรรมวิธีสมัยใหม่ นั้น จะรักษาความเป็นธรรมชาติและคุณสมบัติทางยา พร้อมสารอาหารในตัวเห็ดหลินจือไว้ได้มากที่สุด

นอกจากนั้น ท่านซินแส เลียว ซุน เส็ง ยังได้นำส่าเห็ดหลินจือชั้นยอด 6 สายพันธุ์ มาแยกเพาะเลี้ยง ซึ่งเราเรียกกันว่า รากเห็ดหลินจือ  (Excellium) ด้วยโนว์ฮาว (ความรู้เชิงปฎิบัติการ) ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาจีนโบราณ ซึ่งเป็นความรู้ชั้นสูง เพื่อนำมาจัดตำรับยา เป็น ราก ดอก

CEO-BWEdit-Small

CEO สาเล็ม อัลนะห์ดี และ ท่านประธาน เลียว ซุน เส็ง แสดงภาพเห็ดหลินจือของกาโนเอ็กเซล

ร่วมกับสมุนไพรชั้นยอดอื่นๆ เช่น สกาโน (ว่านหรือรากปลาไหลเผือก) และส้มแขก รวมเป็นสูตรยาให้แก่ผู้ป่วยได้รับประทานตำรับยาหลินจือ ที่มีคุณค่าสูงในการบำบัดโรค รักษาโรค ได้อย่างครอบคลุมเกือบทุกโรค และเกิดประสิทธิผลจริง โดยเริ่มผลิตออกจำหน่ายเมื่อปี ค.ศ.1993 หรือ พ.ศ.2536 ภายใต้ชื่อ “บริษัท กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์  ประเทศมาเลเชีย” ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราจีอี และได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยขออนุญาตจดทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณ จากสำนักงาน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ.2538

     กาโน เอ็กเซล คือ เจ้าแรกของโลก

The Many 1st of Gano Excel

1. กาโน เอ็กเซล เป็นบริษัทที่เพาะเลี้ยงและแปรรูป เห็ดหลินจือสายพันธ์ุสีแดง (กาโนเดอมาที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย, กระทรวงสารณสุข และองค์การอาหารและยา ประเทศไทย, ประเทศ สปป. ลาว, ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา

2. กาโน เอ็กเซล เป็น ธุรกิจเครือข่าย Network Marketing แบรนด์แรกของเอเซีย ที่สามารถเข้าสู่ตลาด  สหรัฐอเมริกา

3. กาโน เอ็กเซล เป็นเจ้าแรกของโลก ที่สามารถค้นพบกรรมวิธีในการสกัดเห็ดหลินจือ ให้ละลายน้ำได้ 100% ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยา และอาหารเสริม (Reishi Gold)

4. กาโน เอ็กเซล เป็นเจ้าแรกของโลก ที่สกัดเห็ดหลินจือ ให้สามารถละลายน้ำได้ 100% ในกาแฟ

5. กาโน เอ็กเซล ผลิตเครื่องดื่มกาแฟสำเร็จรูป ผสมเห็ดหลินจือ  3-in-1 เป็นเจ้าแรกของโลก

6. กาโน เอ็กเซล ผลิตเครื่องดื่มซีเรียลผสมเห็ดหลินจือ เป็นเจ้าแรกของโลก

7. กาโน เอ็กเซล ผลิตเครื่องดื่มช็อคโกแลตผสมเห็ดหลินจือ เป็นเจ้าแรกของโลก

8. กาโน เอ็กเซล ผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน (ยาสีฟัน) ที่มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ เป็นเจ้าแรกของโลก

9. กาโน เอ็กเซล ผลิตสบู่ ที่มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ เป็นเจ้าแรกของโลก

10. กาโน เอ็กเซล ผลิตเวชสำอางค์ ที่มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ เป็นเจ้าแรกของโลก

กิจกรรม

20th Anniversary Global Convention 

20th Anniversary Gala Dinner

Gano Excel and Discovery Centre