ราก เอ็กเซลเลียม

EXCELLIUM

สรรพคุณ

  • บำรุงสมอง
  • สะสมออกซิเจน
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  • เป็นรากฐานในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  • ปรับหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร
  • ช่วยเพิ่มพลังงานหรือเป็นแหล่งพลังงานยามขาดแคลน

Product Description

  • EXCELLIUM is the mycelium of Ganoderma lucidum which contains a spectrum of ingredients such as vitamins, minerals and enzymes. Gano Excel is the world pioneer in producing and commercializing mycelium.