About Gano Excel

SINCE 1995 (พ.ศ. 2538)

ท่าน เลียว ซุน เส็ง Mr.LEOW SOON SENG การค้นคว้าเห็ดหลินจือของกาโน เอ็กเซล โดย ท่าน เลียว ซุน เส็ง เริ่มต้นจากความสนใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยไม้ และคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรต่างๆ ท่าน เลียว ซุน เส็ง จึงเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 1983 (พ.ศ. 2526) เพราะค้นพบว่า ประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศ (28 c-32 c) และมีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์หลินจือ มาก หลังจากทำการทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้พบว่า หลินจือสายพันธุ์แดง (Ganoderma Lucidum) มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาสูงสุด และเมื่อเทียบหลินจือแดงที่มีมากกว่า 200 ชนิดนั้น มีเพียง 6 สายพันธุ์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติทางยาดีที่สุด ท่าน เลียว ซุน เส็ง จึงได้นำหลินจือทั้ง 6 สายพันธุ์ มาผลิตหลินจือรากและดอก 6 สายพันธ์ุ ของ กาโน เอ็กเซล ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามวิธีการ “ออร์แกนิค” โดยการใช้แกลบข้าวจ้าว แป้งขาวแดง และเปลือกต้นยางผสมกัน โดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือ ฮอร์โมนใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสมบัติทางยาจะไม่สูญหายไป แสงแดดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการควบคุมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด หลินจือจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับการเจริญเติบโต ก่อนทำการเก็บเกี่ยว ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย การเพาะเลี้ยง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบการตลาด ทำให้ ท่านเลียว ซุน เส็ง มีความมั่นใจว่า กาโน เอ็กเซล จะต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอน

Mr. LEOW SOON SENG

ท่าน เลียว ซุน เส็ง

President of Gano Excel International

Mr.Salem Alnahdi

คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี

CEO Gano Excel Thailand

กาโน เอ็กเซล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 หรือ พ.ศ. 2538 ที่รัฐเคดาห์ ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ติดกับชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายไปหลายประเทศทั่วโลก โดยผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมขายตรงของระบบการตลาดเครือข่าย ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนาโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง การผลิต คุณภาพสินค้า และการตลาด ที่บริการท่านด้วย สินค้าคุณภาพที่ดีหลากหลายชนิด อันปลอดภัยและน่าเชื่อถือควบคู่กับแผนการตลาดที่เอื้อประโยชน์อย่างแท้จริง โดยสร้างแผนธุรกิจระยะยาวตามทัศนะที่วางไว้อย่างมั่นคง และด้วยคำมั่นสัญญาและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ เราจะก้าวสู่การเป็นบริษัทขายตรงด้วยระบบการตลาดเครือข่ายที่ดีที่สุด และเราจะสรรสร้างแนวความคิดใหม่ๆต่อไปเพื่อให้ท่านได้แต่สิ่งที่ดีๆทั้งบริการและคุณภาพสินค้า ด้วยเหตุนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่านเพื่อความสำเร็จนี้ เพื่อนำพา ให้เราทุกคนไปสู่เกียรติยศและชื่อเสียงที่สูงยิ่งขึ้น