การเพาะเลี้ยง/Plantation

กาโน เอ็กเซล เป็นเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยง “หลินจือ” ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในโลก การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือแบบออร์แกนิค 100 เปอร์เซ็นต์ในฟาร์มเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่ ของกาโน เอ็กเซล ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ คุณภาพเยี่ยม โรงเพาะเลี้ยงจะพึ่งพาเทคโนยีการเพาะเลี้ยงที่ก้าวหน้าทันสมัยและละเอียดอ่อนซับซ้อน เรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพาะเห็ดหลินจือที่ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสูง

โดยจะมีการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์และควบคุมกรรมวิธีทุกขั้นตอน เพื่อสามารถสกัดคุณค่าต่าง ๆ ที่จะช่วยเก็บรักษาสปอร์ของเห็ดที่มีคุณประโยชน์เอาไว้ได้ สปอร์เหล่านี้มีสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพ เช่น โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) กรดกาโนเดอร์มา และแร่ธาตุต่าง ๆ

กาโน เอ็กเซลใช้วิธีการเพาะเลี้ยงด้วยเนื้อเยื่อ ตามวิธีการ ออร์แกนิค เราไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนในการเพาะเห็ดหลินจือ สิ่งสำคัญที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าเห็ด หลินจือที่เพาะได้จะมีคุณภาพสูงก็คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กาโนเอ็กเซลมุ่งเพาะเห็ดหลินจือ เพียง 6 สายพันธุ์เท่านั้น จากเห็ดทั้งหมดกว่า 200 สายพันธุ์ ทั้งนี้เพราะเห็ดทั้ง 6 สายพันธุ์นี้ให้คุณประโยชน์ในการบำบัดโรคสูงสุด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาจากสำนักงานควบคุมเภสัชภัณฑ์แห่งชาติของประเทศมาเลเซีย และได้ขออนุญาตจดทะเบียนขึ้นเป็นตำรับยาแผนโบราณ จากองค์การอาหาร และยา (อย.) ในประเทศไทย

การควบคุมคุณภาพ

กาโน เอ็กเซลให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการบรรจุหีบห่อ เราไม่มีการย่อหย่อนในเรื่องคุณภาพ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานเป็นหลักการที่นักวิจัยและทีมงานควบคุมคุณภาพของเรายึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กาโน เอ็กเซลพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มใหม่ ๆ ทางการตลาดเสมอ โดยจะคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาของเรายึดมั่นในปณิธานข้อนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่ล้ำหน้าเหนือคู่แข่ง และเพื่อรับมือกับความท้าทายที่หนักหน่วงของสหัสวรรษใหม่นี้

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดสารสเตรอยด์ โลหะหนัก แอลกอฮอล์ และสารอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นระบบทำให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของกาโน เอ็กเซลจะคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงไม่เปลี่ยนแปลง

กาโน เอ็กเซลได้รับการรับรองระดับสากล

กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานระดับสากล GMP

 ใบอนุญาต และ ใบรับรองต่างๆ

 • กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • องค์การการควบคุมยาประเทศมาเลเซีย
 • กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย
 • ศูนย์ประดิษฐ์และให้คำปรึกษา USM มาเลเซีย
 • หน่วยงานตรวจตราและกักกันโรคติดต่อออสเตรเลีย
 • สภาผลผลิตและมาตรฐานสิงคโปร์
 • กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย
 • สมาคมการขายตรงแห่งประเทศมาเลเซีย
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฎิบัติการทางชีวเคมี
 • ใบรับรอง HALAL