ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

สรรพคุณของเห็ดหลินจือ
Benefits of Ganoderma

เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันโรคเป็นยาอายุวัฒนะ มีประสิทธิภาพสูงช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเกิดความสมดุลตามธรรมชาติโดยเฉพาะระบบทั้ง 3 ของร่างกาย

 • โรคกระเพาะอักเสบ
 • ลำไส้อักเสบ
 • ทางเดินอาหารอักเสบเรื้อรัง
 • อาหารเป็นพิษสารตกค้าง
 • ร่างกายมีกรด
 • เบื่ออาหาร
 • ท้องผูก
 • ริดสีดวงทวาร
 • โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • ไข้หวัด
 • หืด หอบ
 • ภูมิแพ้
 • อาการไอ
 • ริดสีดวงจมูก
 • โรคที่เกิดจากการมีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • เส้นเลือดอุดตัน
 • หลอดเลือดแข็งตัว
 • ความดันโลหิตสูง
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • โรคหัวใจ
 • รอบเดือนไม่ปกติของสตรี
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคไตอักเสบ
 • การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • โรคประสาท
 • โรคปวดหัวข้างเดียว นอนไม่หลับ
 • โรคเครียด
 • ลมบ้าหมู
 • สิว
 • ฝี
 • โรคผิวหนัง
 • ผิวแตกมีน้ำเหลืองเป็นแผลภายในภายนอก
 • โรคเกาต์
 • นิ่ว
 • อัมพาต
 • อัมพฤกษ์
 • ภาวะที่มีบุตรยาก

Testimonials
ปันประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ประวัติการป่วย : ป่วยเป็นโรค SLE
(โรคพุ่มพวง)
"น้องเจน"
อาการดีขึ้นหลังจาก 9 วัน
 • ผู้ป่วย SLE (โรคพุ่มพวง)
 • ภาพ ก่อนและหลังการรักษา

"นางสาวศุภารัตน์ ทองหนุน (น้องเจน) ป่วยด้วยโรค SLE (โรคพุ่มพวง) เป็นเวลา 6 ปี เร่ิมป่วยต้ังแต่อายุ 16 ปี รักษาด้วย การแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอด ล่าสุดได้ใช้เคมีบําบัด (คีโม) ประมาณกลางปี 2550 คุณปู่และคุณย่าได้พาน้องเจน มาพบกับท่าน CEO สาเล็ม อัลนะห์ดี ที่โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อํานาเจริญ หลังจากท่าน CEO ได้แนะนําวิธีรับประทานตํารับยาหลินจือ

อาการของน้องเจนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเป็นระยะๆ ดังน้ี 9 วัน, 30 วัน, 55 วัน, 70 วัน ตามภาพประกอบหลังจากรับประทานหลินจือได้ 99 วัน ก็ไปตรวจตามที่ หมอนัดปรากฎว่าไม่เจออาการของ SLE อีกเลย

เลือดดี ภูมิต้านทานดี แต่ไม่มีประจําเดือน หมอให้เหตุผลว่าเพราะการบําบัดด้วยคีโมมานาน ทําให้ไม่สามารถมีประจําเดือนได้อีกเลย เมื่อน้องเจนแจ้งให้ท่าน CEO ทราบ ท่าน CEO ได้แนะนําให้น้องเจนรับประทานออยสเตอร์ เพื่อไปช่วย เสริมการไหลเวียนของระบบเลือด หลังจากน้องเจนรับประทานออยสเตอร์ครั้งละ 1 แคปซูล 3 วันคร้ัง หมดแคปซูลที่ 8 ประมาณ 22 วัน ประจําเดือนของน้องเจนก็เร่ิมมาเป็นปกติ

ตลอดระยะเวลา 3 ปี น้องเจน และท่าน CEO ได้ร่วมกันศึกษา วิธีจัดตํารับยา ให้แก่ผู้ป่วยท่ีเป็นโรค SLE และกรณีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทุกชนิด โรคหอบหืด สะเก็ดเงินและโรคไต โดยน้องเจนได้มาร่วมทํางานที่บริษัทและได้ออกปันประสบการณ์ร่วมกับท่าน CEO ท่ัวประเทศ ปัจจุบันน้องเจน สุขภาพดี ภูมิต้านทานดี และริ้วรอยตามผิวหนังเนื่องจากอาการป่วยได้จางไปเกือบหมด เพราะหลินจือช่วยสร้างเซลล์ใหม่แทนท่ี

ประวัติการป่วย : โรคเบาหวาน
"คุณสมศักดิ์"
แผลเรื้อรังหายสนิท ภายในเวลาไม่ถึง 3เดือน
 • ผู้ป่วย เบาหวาน
 • ภาพ ก่อนและหลังการรักษา
ความดันและไขมันในเลือดสูง ร่างกายอ่อนแอไม่มีแรง รับประทานอาหารไม่ได้ ป่วยเรื้อรังมานาน

คุณสมศักดิ์ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เมื่อก่อนเคยไปหาหมอตามนัดทุกคร้ัง โดนหมอตำหนิเนื่องจากคุมอาหารไม่ได้ ทําให้นํ้าตาลข้ึนสูง ทําใจไม่ได้ท่ีโดนหมอตำหนิทุกคร้ังเมื่อไปตามนัด หลังจากน้ันไม่เคยไปหาหมออีกเลยประมาณ 4 ปี

จนเมื่อเดือนตุลาคม 2555 เดินไปหลังบ้าน เท้าเตะกระเบื้อง ทำให้หัวแม่เท้าเป็นแผลอักเสบเรื้อรัง แผลเน่าเปื่อยรักษาไม่หาย และมีกลิ่นเหม็นมาก เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ได้รับการแนะนําให้รับประทานหลินจือ

โดยคุณธนากร และคุณหนูไพร โดยใช้ชากาโนผสมกับดอกหลินจือพอประมาณล้างแผล ด้วยการแช่เท้าวันละ 2-3 คร้ังต่อวัน เพราะแผลเหม็นมาก และใช้ดอกหลินจือผสมกับชากาโนพอประมาณปิดรอยแผล พร้อมกับใช้ยาสีฟันกาโนเฟรชผสมกับดอกหลินจือเคลือบแผลอีกช้ันหน่ึง และรับประทานยา 2 ม้ือ คือ 2 ราก 1 ดอก 1 สกาโน 3 ส้มแขก ม้ือเช้าดื่มกาแฟกาโน 3in1 และม้ือคำ้หรือก่อนนอน ดื่มกาโนช็อกโกแลต และดื่มชากาโนด้วย กรณีโรคเบาหวานเรื้อรัง เช่น คุณสมศักดิ์ รับประทานระยะแรก ตาจะมัวหรืออาจจะมองไม่เห็นอย่ากังวลเป็นการขับน้ำตาลท่ีข้ึนตาประมาณ 3-7 วันจะมองเห็นเป็นปกติ

ต่อมาอาการเร่ิมดีข้ึน มีเรี่ยวมีแรง ไปไหนมาไหนได้ จากเมื่อก่อนไม่อยากออกจากบ้านเลย ระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน แผลหายสนิท ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรง น้ําตาลในเลือดเป็นปกติ และยังคงรับประทานตำรับยาตามปริมาณเดิม

ประวัติการป่วย : โรคมะเร็งเต้านม
"เดือนเพ็ญ"
ยิ้มได้ มีความหวัง ครอบครัวเป็นสุข เพราะหลินจือกู้ชีวิต”
 • ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 • ภาพ ก่อนและหลังการรักษา

คุณเดือนเพ็ญ ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม หลังผ่าตัดหมอสั่งให้เคมีบําบัด 8 คร้ัง แต่ให้คีโมได้เพียง 4 คร้ังเท่าน้ัน ก่อนรับประทานหลินจือ ผมเริ่มร่วง จากเคมีบําบัด เร่ิมรู้จักผลิตภัณฑ์กาโน จากคุณบุญเหลือ เป็นผู้แนะนํา

โดยให้รับ ประทาน 2 ราก 2 ดอก 1 สกาโน 3 ส้มแขก ดื่มกาแฟกาโน 3in1 (มื้อเช้า-มื้อบ่าย และม้ือค่ำหรือก่อนนอน) และเสริมด้วยดื่มกาโนช็อกโกแลต หลังจากน้ันไม่ได้รับเคมีบําบัดอีกเลย หลังจากรับประทานหลินจือได้ 30 วัน อาการเร่ิมดีขึ้น ไม่เหนื่อย แผลแห้ง อารมณ์ดี

พบท่าน CEO แนะนําให้รัประทาน 2 ราก 2 ดอก 1 สกาโน 5 ส้มแขก ตามด้วย ดื่มกาแฟกาโน 3in1 3 ม้ือ คือ… มื้อเช้า-มื้อบ่าย 3-4 โมงเย็น และม้ือค่ำหรือก่อนนอน เสริมด้วยดื่มกาโน ช็อกโกแลต และเปิดยาด้วยออยสเตอร์ (OYSTER) และดื่มน้ําจากเครื่องกรองน้ํานาโนแคลเพื่อลดกรดในเลือด เร่ิมมีกําลังใจ ยิ้มได้ มีความหวัง ครอบครัวเป็นสุข เพราะหลินจือกู้ชีวิต”