กาแฟกาโน มอคคา

GANO MOCHA COFFEE

สรรพคุณ

  • ลดความแปรปรวนของฮอร์โมนในคนวัยทอง
  • เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือด
  • เพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อส่วนที่จำเป็น
  • ป้องกันการเกิดเนื้องอก

Product Description

  • GANOCAFÉ MOCHA is an exclusive combination of premium coffee powder, cocoa powder and Ganoderma lucidum extract. It is specially blended to give you an authentic cup of smooth and creamy coffee. It is distinctively local, yet international in flavour.