สกาโน ว่าน หรือรากปลาไหลเผือก

SAKANNO TONGKAT ALI

สรรพคุณ

  • ช่วยคลายพิษร้อน และช่วยถอนหรือตัดพิษไข้
  • เสริมสรรพคุณ หรือสารออกฤทธิ์ทางยา เมื่อรับประทานร่วมกับหลินจือราก และดอก
  • ลดอาการเกิดปฏิกิริยาอาการของโรค
  • คลายเส้นเอ็น
  • ฟื้นฟูไขข้อเสื่อม
  • บำรุงเลือด
  • บำรุงไต

Product Description

  • A combination of selected traditional herbs with medicinal values such as Tongkat Ali (Eurycoma longifolia Jack) and Ganoderma lucidum, which is known as the “Miraculous King of Herbs”. Traditionally, Tongkat Ali is believed to increase a person’s well-being, strength and vitality.