ในยุคนี้ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ และหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น กาโน เอ็กเซล (Gano Excel ) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการค้นคว้า เพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ และผลิตเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ ทั้งตำรับยาและอาหารเสริม  เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเวชสำอางค์ G-Beuty.

ในวารสารการแพทย์ทั่วโลก ค้นพบเป็นเวลามากว่าพันปี ได้อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิผล และประโยชน์ของเห็ดหลินจือ “King of Miraculous Herbs” หรือ “ราชาสมุนไพร” เห็ดหลินจือของกาโนเอ็กเซล สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันและรักษาโรค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ.


ผลิตภัณฑ์ กาโนเอ็กเซล